Studievereniging Het Paludarium

Voorzitter: Rob Otten
Plantage 8
2311 JC Leiden
071-5171378
rob_otten@est8.nl

Contributie: € 20,- per jaar, inclusief lidmaatschap NBAT € 59,00
Banknr. NL62ABNA0475159861
t.n.v P.A.J.Muller Inzake S.V.”Het Paludarium”, Rijswijk

Website: www.terracom.tk

Bijeenkomsten: Eerste dinsdag van de maand 20.00 uur – juli en augustus vaste vakantiemaanden

Woonvoorziening ‘Middin
Huis te Landelaan 492
2283 VJ Rijswijk