De Natuur in Huis


NIH Logo500x295

“De Natuur in Huis” is een bloeiende vereniging van aquarium- en terrarium houders. De vereniging is opgericht in 1936, en kent dus een lange geschiedenis. We zijn natuurlijk wel met de tijd meegegaan, en zijn een moderne vereniging. Onze leden komen uit Alphen aan den Rijn en wijde omgeving.

Wij hebben zowel beginnende als gevorderde aquariumliefhebbers in ons ledenbestand. Er is enorm veel kennis aanwezig binnen onze vereniging, en onze leden staan altijd klaar om elkaar te helpen.

De vereniging valt onder het District Zuid Holland Noord van de Nederlandse Bond van Aquarium en Terrarium houders ( N.B.A.T. ) Wij bieden onze leden dan ook de gelegenheid om mee te doen aan de huiskeuring door een NBAT keurmeester. Voor getalenteerde liefhebbers met een hoog ambitieniveau staat daarna de weg open naar de keuring op disctricts niveau, en daarna de landelijke keuring.

Om onze kennis op peil te houden of te vergroten, nodigen wij elke clubavond een spreker uit. De onderwerpen van de lezingen die deze sprekers geven, kiezen wij zo afwisselend mogelijk.

Tussen de clubavonden in, organiseren wij naar behoefte extra contactavonden. Op een contactavond bezoeken wij bijvoorbeeld één van onze leden om zijn aquarium eens te bekijken, of we kijken naar een presentatie die één van de leden heeft voorbereid.

De club- en contactavonden zijn voor geïnteresseerden gratis toegankelijk. We houden deze ontmoetingsavonden één of twee keer per maand, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Kijk in de agenda op onze website voor de data en de onderwerpen. We geven ook een nieuwsbrief uit met daarin aankondigingen van de avonden. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen !

Activiteitencentrum “Westerhove”
Anna van Burenlaan 147
2404 GB Alphen aan den Rijn